Fysieke en mentale fitheid bij overbelasting en burn-out

Het doel is dat dat jij je weer fit en energiek gaat voelen. In een ontspannen sfeer willen we samen met jou dit doel bereiken.

TOELICHTING TARIEVEN

De tarieven zoals hieronder genoemd zijn voor particulieren en inclusief btw. Om onze methode voor particulieren betaalbaar en toegankelijk te houden zijn de tarieven zo laag als mogelijk. Onze begeleiding is echter intensief en we beseffen dat de tarieven hierdoor voor sommige mensen hoog kunnen zijn. Voor mensen met een bijstandsuitkering of een aantoonbaar lastige financiële situatie willen we in overleg kijken of we hen tegemoet kunnen komen door middel van een korting en/of een betalingsregeling.

Voor organisaties gelden Tarieven organisaties. Dit geldt ook als het programma of consult wordt vergoed door de werkgever of door een verzekering.

Gratis kennismakingsgesprek
In dit gesprek lichten wij onze aanpak vrijblijvend toe en kun je nagaan of het geschikt is voor jou.

Aanmelden

Fysiologische meting

Aan de hand van je hartslag, hartslagvariatie (HRV) en ademhalingspatroon meten we je lichamelijke stressniveau zodat je inzicht krijgt in je persoonlijke situatie. De fysiologische rustmeting geeft ook inzicht in welke maatregelen en interventies nodig zijn om vitaler en energieker te worden. We bespreken ook je achtergrond en klachten.

Het tarief zonder rapport is € 75, met rapport is het tarief € 135.
(en gratis als je binnen 2 weken het vitaliteitsprogramma of traject gaat volgen)

Aanmelden

Persoonlijk Vitaliteitsprogramma Fysieke fitheid

Met dit programma geven we een compleet inzicht in je persoonlijke situatie, een trainingsplan en aanvullende adviezen. Hiermee kun je zelf aan de slag.

Het bestaat uit:
- bespreken van achtergrond, klachten en doelstellingen
- fysiologische rustmeting en inspanningstest
- ademtraining
- persoonlijk trainingsplan
- een rapport met de resultaten van de metingen en ons advies
- eerste 4 weken ondersteuning bij vragen

Het tarief is € 225.

Aanmelden

Persoonlijk Vitaliteitsprogramma Mentale fitheid

Dit programma is voor mensen die een manier van leven en werken willen die meer mentale rust, meer plezier en meer energie geeft.

Het bestaat uit:
- bespreken van achtergrond, klachten en doelstellingen
- fysiologische rustmeting
- licentie voor ons uitgebreide programma voor mentale fitheid
- gedurende 5 maanden coaching sessies om dieper in te gaan op je persoonlijke situatie

Het tarief is € 600.

Aanmelden

Persoonlijk Vitaliteitstraject Fysieke en Mentale fitheid

Dit traject van 5 maanden is voor mensen die meer begeleiding en verdieping willen of nodig hebben. Dit traject is geschikt om uit een burn-out te komen. Het herstel van een burn-out kunnen we in de meeste gevallen binnen 5 maanden bereiken.

Het bestaat uit:
- Persoonlijk Vitaliteitsprogramma zoals hierboven beschreven
- licentie voor ons uitgebreide programma voor fysieke en mentale fitheid
- coaching sessies om dieper in te gaan op je persoonlijke situatie
- 5 maanden ondersteuning bij vragen

Het tarief is € 725.

Aanmelden

Extra Coaching sessie

Coaching sessie om dieper in te gaan op je persoonlijke situatie (75 minuten). Aanbevolen bij meerdere klachten en fysieke ontregeling.
Inclusief 4 weken extra ondersteuning bij vragen en aanpassing van het trainingsplan.

Het tarief is € 75.

Extra optie: begeleiding bij sporten

Begeleiding bij het sporten, in Bilthoven.

Het tarief is € 35 per sessie. Bij 12 of meer keer is het tarief € 27,50.