Fysieke en mentale fitheid bij overbelasting en burn-out

Privacy-verklaring

Hartslag Coaching vindt de privacy van uw persoonsgegevens belangrijk en beschermt deze met grote zorg. Uiteraard volgen we hierbij de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij persoonsgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van uw gezondheidsgegevens moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming expliciete toestemming aan de betrokkene worden gevraagd. Deze toestemming vragen wij tijdens de eerste afspraak met u.

Doel van de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens

Hartslag Coaching begeleidt mensen die hun mentale en fysieke fitheid willen verbeteren en mensen die stress- en vermoeidheidsklachten hebben. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie en het stressniveau bespreken we met u uw persoonlijke omstandigheden, uw klachten en leefstijl en voeren we fysiologische metingen bij u uit.

De fysiologische metingen bestaan uit het meten van hartslag, HRV (hartslagvariatie), bloeddruk, temperatuur handen, zuurstofsaturatie, vermogen tijdens inspanning, lengte en gewicht.

Deze gezondheidsgegevens leggen we vast en gebruiken we om advies aan u te geven. Het doel van de verwerking is dus het uitvoeren van onze overeenkomst. Ook gebruiken we deze gegevens om er zelf weer van te leren en op deze manier onze dienst te verbeteren. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verplicht ons om uw gezondheidsgegevens op te slaan.

Bewaartermijn

Voor gezondheidsgegevens geldt volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst een bewaartermijn van 15 jaar.

Delen met anderen

Wij verkopen nooit uw persoonsgegevens aan andere partijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Wij mailen bijvoorbeeld ons rapport naar u. Het mailprogramma is dan de derde die we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Daarnaast verstrekken wij als het noodzakelijk is gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Om uw privacy te waarborgen worden documenten met gezondheidsgegevens die per mail verstuurd beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord ontvangt u in een sms. De verstuurde mails met gezondheidsgegevens worden binnen 3 maanden uit ons mailprogramma verwijderd.

Uw rechten op inzien, aanpassen en verwijderen van uw gegevens

Omdat het om uw gezondheidsgegevens gaat heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal rechten:

· U heeft het recht om de gegevens in te zien.
· Mochten de gezondheidsgegevens niet kloppen dan heeft u recht op aanpassing.
· U heeft het recht op beperking van de verwerking en het recht op verzet.
· U heeft het recht op verwijdering.
· U kunt de toestemming die u met dit formulier verleent altijd weer intrekken.
· Indien u het niet eens bent over de manier van verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan sommige rechten zijn voorwaarden verbonden. Deze staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.